Preview the website before going

Quy trình sơn Epoxy cơ bản

FICO tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình 10 bước sơn Epoxy cơ bản: 1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ và vật liệu sơn; 2. Khảo sát, kiểm tra, đánh giá mặt nền (độ ẩm, mác bê tông…); 3. Dọn dẹp trống mặt nền sơn, xử lý độ ẩm…; 4. Xử lý các khuyết điểm, mài nền, tạo độ nhám để sơn Epoxy bám dính tốt nhất; 5. Hút bụi, làm sạch bụi, dầu mỡ trên mặt nền để lớp sơn lót bám dính tốt nhất; 6. Thi công lớp sơn lót; 7. Thi công lớp sơn phủ thứ nhất; 8. Kiểm tra bề mặt vừa sơn, xử lý khuyết điểm nếu có; 9. Thi công lớp sơn phủ thứ hai; 10. Kiểm tra toàn bộ bề mặt đã sơn, hoàn thiện quy trình sơn.

Go to the webpage

The referring site you are going to visit is not controlled by us, so please remember not to enter your private information unless you are sure this is not scam. Also be sure to access or download only from sites you trust and remember to always check the site's Terms & Privacy first.

Before access please be sure this is the address you want to go.

Check the box if you have read and agree to our Terms & Privacy.

Recent

FB Home